วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยา

กิจกรรมบริการวิชาการ และแนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยา
แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

          เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาวิทยา ทางหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย อาจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตร และอาจารย์คอสียาห์ สาลี อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยา ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และแนะแนวการศึกษาต่อด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยา 


          ในการนี้ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักและได้เรียนรู้การปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยา ได้แก่ การย้อมสีแบคทีเรีย ยีสต์ รา โดยใช้เทคนิคการตรวจเชื้อจาก นมโยเกิร์ต ด้วยวิธีการสเมียร์เชื้อ และตรวจเชื้อราจากขนมปังด้วยวิธีสก็อตเทปเทคนิค (Scotchtape technique)
เชื้อแบคทีเรีย Lactobacillus ในนมโยเกิร์ต ที่กำลังขยาย 10X


         จากกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้รู้จักหลักสูตรจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามากยิ่งขึ้น ได้ทดลองปฏิบัติการทางศาสตร์จุลชีววิทยาทำให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ และสามารถตัดสินใจในการเรียนต่อในอนาคตต่อไปได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น