วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

คณะกรรมการจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ SMP สำหรับปีการศึกษาที่ 1/2559

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริหารโครงการ SMP ร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการ SMP ครั้งที่ 2/2559 กับตัวแทนจากโรงเรียนเครื่อข่ายในพื้นที่จังหวัดยะลา ทั้ง 6 โรงเรียนได้แก่
1.โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์บาลอ ต.บาลอ อ.รามัน 
2.โรงเรียนสุทธิศาสน์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต
3.โรงเรียนดำรงวิทยา ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา 
4.โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ต.สะเตง อ.เมือง 
5.โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ต.ลำใหม่ อ.เมือง 
6.โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ต.ปะแต อ.ยะหา จังหวัดยะลา                                                                       
เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการ SMP สำหรับปีการศึกษาที่ 1/2559 ทั้งนี้ยังได้ร่วมหารือในประเด็นเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนของโครงการ SMP โดยมีตัวแทนจากสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดยะลา และตัวแทนจากสำนักงานการศึกษา เขต12่ ร่วมให้คำแนะนำโครงสร้างหลักสูตรสำหรับนักเรียนโครงการ SMP