วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

ประชุมออนไลน์ การประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายโรงเรียน SMP-YRU

       

        วันที่ 30 เมษายน 2563 โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดประชุมออนไลน์ การประชุมคณะกรรมการและเครือข่ายโรงเรียน SMP-YRU ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ หัวหน้าวิชาการ และครูผู้สอนทั้ง 12 โรงเรียน ได้แก่
    (1).โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
    (2).โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ 
    (3).โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ 
    (4).โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 
    (5).โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 
    (6).โรงเรียนดำรงวิทยา 
    (7).โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
    (8).โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
    (9).โรงเรียนประทีปวิทยา
    (10).โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
    (11).โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
    (12).โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

มีผู้เข้าประชุมออนไลน์ 52 ท่าน โดยมี อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด ประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการโครงการ และเจ้าหน้าที่โครงการ SMP

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

SMP จิตอาสาร่วมต้านโควิค 19

 
       เมื่อวันที่ 2 - 9 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมจิตอาสาผลิตหน้ากาก Face Shield ไปแจกพี่ทหารด่านรามัน  และร่วมจิตอาสากับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อนำไปบริจาคให้กับ couple ประชาชน บุคคลากรด้านการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติราชการในที่สุ่มเสี่ยง ในเขตสามจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 20,000 ชิ้น ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็น Center ในการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการช่วยเหลือโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ อีกทั้งได้จัดทำแจลแอลกอฮอล์ จำนวน 800 ลิตร หน้ากากอนามัยผ้าจำนวน 20,000 ชิ้น หน้ากากพลาสติก จำนวน 20,000 ชิ้น และกล่องป้องกัน covid 19 จำนวน 400 รูป ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยฯ กำลังรวบรวมสมทบทุนปันน้ำใจในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน