วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมค่ายชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4

          ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายชุมนุมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 4 โดยมุ่งเน้นให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสามารถหาแนวทางใหม่ๆสำหรับการจัดกิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์ของโรงเรียนได้ ภายในค่ายฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เพื่อน ๆ รวมถึงฝึกการสังเกตการณ์และถ่ายภาพทางดาราศาสตร์จาก ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้รับ ทั้งนี้กิจกรรมตลอดระยะเวลา 4 วัน 3 คืน ณ โรงแรมคุ้มไทรงาม แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จัดขึ้นโดยหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

กิจกรรมภาคบรรยายและกิจกรรมภาคปฎิบัติ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
1. แนวทางการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อสาธารณะชน 
2. บรรยายและกิจกรรม เรื่อง "รู้จัก ลม ฟ้า อากาศ และก้อนเมฆ"
3. การสังเกตการณ์ท้องฟ้าจริงเบื้องต้นด้วยตาเปล่า กล้องโทรทรรศน์และกล้องสองตา
4. กิจกรรมสันทนาการ โดยชุมนุมดาราศาสตร์
5 บรรยายเรื่อง "การดูดาวเบื้องต้น"
6. บรรยายเรื่อง "ทรงกลมท้องฟ้า ระบบพิกัดท้องฟ้า และการใช้แผนที่ดาว" 
7. บรรยายเรื่อง "โครงานและกิจกรรมสำหรับชุมนุมดาราศาสตร์"
8. บรรยายเรื่อง "การติดตั้งใช้งานกล้องโทรทรรศน์"
9. การฝึกปฏิบัติตั้งกล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้า
10. กิจกรรมสังเกตการณ์ท้องฟ้าและกลุ่มดาวช่วงเช้ามืด และศึกษาดวงอาทิตย์ขชึ้น
11. กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตย่านเมืองเก่า
12. เยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
13. กิจกรรมสร้างสื่อการเรียนรู้ทางด้านดาราศาสตร์
14. กิจกรรม "การใช้แผนที่ดาว"
15. กิจกรรมการสืบค้น โปรแกรม, Application ดาราศาสตร์