บุคลากรโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาชื่อ : นางสาวเปรมฤดี ไชยแพทย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำสำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Gmail : 
โทรศัพท์: 0611060349 (เบอร์ภายในต่อ : 10009)ชื่อ : นายธวัชชัย ปราณขำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำสำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Gmail : Thawatchai.p@yru.ac.th
โทรศัพท์: 0630868657 (เบอร์ภายในต่อ : 10009)ชื่อนายไฮดี แวเด็ง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Gmail : haidee.w@yru.ac.th
โทรศัพท์:  0872911950 (เบอร์ภายในต่อ : 74500)ชื่อนางสาวนูซีลาห์  โต๊ะเตบ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนธรรมมูลนิธิ
Gmail : silanuseela@gmail.com
โทรศัพท์: 0807040847 ชื่อนางสาวตัยยีบะห์ สะตาปอ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนดำรงวิทยา
Gmail : Taiyibah.Satapo@gmail.com
โทรศัพท์: 0801407196 ชื่อนางสาวคอรีเยาะห์  มะแซ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา 
Gmail : khoreeyoh.404@gmail.com
โทรศัพท์: 0862908255 ชื่อนางสาวสุณีย์  ตอแลมา
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
Gmail : sunee198270@gmail.com
โทรศัพท์ : 063078 1076ชื่อนางสาวฮาลีเมาะ  เลาะแม
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
Gmail : halimoh.lim33@gmail.com
โทรศัพท์ : 0836581688ชื่อนางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา 
Gmail : tawakkal.017@gmail.com
โทรศัพท์ : 0980435217ชื่อนางสาวซูไฮนี มูซอ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ 
Gmail : Suhainee.mu@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 0895991176ชื่อนางสาวโซเฟีย อาแว
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประทีบวิทยา
Gmail : Sofia.ar@yru.ac.th 
โทรศัพท์ : 0848906463ชื่อนายอามัน วีรภัทรษฎากร
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
Gmail :  Aman.wiraphatsadakon@gmail.com
โทรศัพท์ : 0639639574

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น