บุคลากรโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ชื่อ : นางสาวเปรมฤดี ไชยแพทย์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำสำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Gmail : Premruedee.ch@yru.ac.th
โทรศัพท์: 0611060349 (เบอร์ภายในต่อ : 10009)

ชื่อ : นายธวัชชัย ปราณขำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำสำนักงานโครงการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Gmail : Thawatchai.p@yru.ac.th
โทรศัพท์: 0630868657 (เบอร์ภายในต่อ : 10009)

ชื่อ : นายไฮดี แวเด็ง
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการต้นแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
Gmail : haidee.w@yru.ac.th
โทรศัพท์: 0872911950 (เบอร์ภายในต่อ : 74500)

ชื่อ : นางสาวตัยยีบะห์ สะตาปอ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนดำรงวิทยา
Gmail : Taiyibah.Satapo@gmail.com
โทรศัพท์: 0801407196

ชื่อ : นางสาวคอรีเยาะห์ มะแซ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา
Gmail : khoreeyoh.404@gmail.com
โทรศัพท์: 0862908255

ชื่อ : นางสาวสุณีย์ ตอแลมา
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์
Gmail : sunee198270@gmail.com
โทรศัพท์ : 063078 1076

ชื่อ : นางสาวฮาลีเมาะ เลาะแม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
Gmail : halimoh.lim33@gmail.com
โทรศัพท์ : 0836581688

ชื่อ : นางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา
Gmail : tawakkal.017@gmail.com
โทรศัพท์ : 0980435217

ชื่อ : นางสาวซูไฮนี มูซอ
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
Gmail : Suhainee.mu@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 0895991176

ชื่อ : นางสาวโซเฟีย อาแว
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนประทีบวิทยา
Gmail : Sofia.ar@yru.ac.th
โทรศัพท์ : 0848906463

ชื่อ : นายอามัน วีรภัทรษฎากร
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติหน้าที่ : ประจำห้องปฏิบัติการ โรงเรียนคัมภีร์วิทยา
Gmail : Aman.wiraphatsadakon@gmail.com
โทรศัพท์ : 0639639574


ไม่มีความคิดเห็น: