วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดสอบสารอาหารแป้ง น้ำตาล และโปรตีน

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทดสอบสารอาหารแป้ง น้ำตาล และโปรตีน 

         เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.50 - 12.00 น. และเวลา 13.15 – 14.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ได้ทำการทดลองปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบสารอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล และโปรตีน โดยมีครูผู้สอนประจำวิชา วิทยาศาสตร์ นางสาวซูไรดา กูวิง และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนเป็นผู้ช่วยในการทดลองในครั้งนี้ 
การทดลองในครั้งนี้มีจุดประสงค์ เพื่อทดลอง และอธิบายวิธีการและผลการทดสอบแป้ง น้ำตาล และโปรตีน


วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี
    ·       วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี
    ·       สารละลายไอโอดีน 1%
    ·       สารละลายเบเนดิกต์
    ·       สารละลาย CuSO4 
    ·       สารละลาย NaOH  
    ·       บีกเกอร์
    ·       หลอดหยด
    ·       หลอดทดลองพร้อมที่วาง
    ·       เครื่องให้ความร้อน
    ·       ตัวอย่างที่ต้องการนำมาศึกษา

ผลการทดลอง
หลอดที่
ตัวอย่าง
สารที่ใช้ทดสอบ
ผลการสังเกต
1
น้ำแป้งสุก
ไอโอดีน
จากสีขาวขุ่นๆ เป็นสีม่วงถึงดำ
2
น้ำตาลกลูโคส
เบเนดิกต์
จากสีฟ้าอ่อนๆ เป็นสีเหลืองอ่อนๆ
3
น้ำนมสด
สารละลาย CuSO4  และสารละลาย NaOH
จากสีขาวข้น เป็นสีฟ้าม่วง


วิดีโอประกอบผลการทดลอง

การทดสอบแป้ง

การทดสอบโปรตีน

สรุปผลการทดลอง
     ในการทดสอบแป้ง  เมื่อใช้สารละลายไอโอดีน ซึ่งเป็นสีน้ำตาล หยดลงไปในหลอดทดลองที่มีน้ำแป้ง ถ้าเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินหรือน้ำเงินปนม่วงแสดงว่า อาหารนั้นเป็นจำพวกแป้ง
         ส่วนการทดสอบน้ำตาล ( เฉพาะน้ำตาล โมเลกุลเดี่ยว ) เช่น น้ำตาลกลูโคสฟรักโทสกาแลกโทส เมื่อใช้สารละลายเบเนดิกต์ซึ่งเป็นสีฟ้าหยดลงไป แล้วนำไปต้มในน้ำเดือด ถ้ามีน้ำตาลกลูโคสจะเปลี่ยนเป็นตะกอนสีแดงอิฐ (หรือสีส้มแดง) ของธาตุทองแดง Cu2O (คิวปรัสออกไซด์ – Cuprous  oxide) สีของตะกอนจะบอกถึงระดับของน้ำตาล โดยเรียงจากน้อยที่สุดไปมากที่สุด ดังนี้
             (น้อย)  สีฟ้าอมเขียว < สีเหลือง <  สีส้ม <  สีแดง <  สีแดงอิฐ  (มาก)
      และการทดสอบโปรตีน จะใช้วิธีไบยูเร็ต เป็นสารผสมกันระหว่าง สารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต (จุนสี) กับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาแผดเผา - NaOH) เมื่อหยดสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตลงไป แล้วค่อยๆ หยดสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ตามลงไปในน้ำนม ถ้ามีอาหารจำพวกโปรตีน จะเกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนจากสารสีฟ้าเป็นสีม่วง  

2 ความคิดเห็น: