วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แลปปฏิบัติการเรื่องการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก   เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้การเรียนการสอนปฏิบัติการในเรื่องการศึกษาโครงสร้างของพืชดอก โดยมีอาจารย์แวรอกีเยาะ บาแน็ง เป็นครูประจำชั้น และอธิบายการทดลองโดยนักวิทยาศาสตร์

    พืชดอก  คือ พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะออกดอก  และอาศัยดอกในการสืบพันธุ์  ซึ่งทำให้สามารถเกิดเป็นพืชต้นใหม่ได้  ดอกของพืชจึงมีหน้าที่ในการสืบพันธุ์
               

ส่วนประกอบของดอก

 เกสรเพศเมีย   ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียในดอกชบา  รังไข่และก้านเกสรเพศเมียติดกัน แต่ยอดเกสรเพศเมียแยกจากกันเกสรเพศผู้  ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในดอกชบา  เกสรเพศผู้อยู่ติดกันและมีหลายอัน


กลีบดอก  ทำหน้าที่ห่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรยังอ่อนอยู่มักมีสีสันสวยงาม  หรือมีกลิ่นหอม  เพื่อช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสร


 กลีบเลี้ยง  ทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูมอยู่  เพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงขอบเขตการศึกษา

 1. ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของพืชดอก
 2. ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์เบื้องต้น
 3. ศึกษาการใช้แว่นขยาย

ภาพบรรยากาศในการเรียนการสอน
1 ความคิดเห็น:

  1. ดีมากครับ ที่ห้องปฏิบัติการ SMP ได้สนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

    ตอบลบ