วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา⏩เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. - 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าสู่โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program : SMP) ให้กับ นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสและทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ซึ่งมี นางสาวโซเฟีย  อาแว นักวิทยาศาสตร์โครงการ SMP ประจำโรงเรียนประทีปวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานกิจกรรม ครูผู้สอน ครูแนะแนว เป็นผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการจัดกิจกรรมและ นางสาวพาตีเม๊าะ เง๊าะยีเละ นางสาวนูรีฮัน กามา  ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา มาเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ SMP
⏩ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้เปิดการรับสมัครนักเรียนเข้าโครงการ SMP ภายในเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องวิชาการฝ่ายสามัญ โรงเรียนประทีปวิทยา ดังรายละเอียดต่อไปนี้


กิจกรรมแนะแนวในครั้งนี้ได้ผ่านไปด้วยดี โดยความร่วมมือและความสามัคคีจากนักเรียน และคุณครูไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น