วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

คณะกรรมการควบคุมและตรวจรับสิ่งก่อสร้างลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาห้องเรียน SMP


วันที่ 25 มิถุนายน 2559 คณะ
กรรมการควบคุมและตรวจรับการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในพื้นที่โครงเรียนเครือข่าย โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์ ต.บ้านแหร อ.ธารโต โรงเรียนมะอาหาดอิสลามียะห์ ต.บารอ อ.รามัน ผลการดำเนินงานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง คืบหน้าไปตามลำดับ คาดว่าจะเสร็จสิ้นได้ทันใช้อย่างสมบูรณ์ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 นี้