วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการทำปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา


                 

              เมื่อวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 10.30 - 12.00 น และ เวลา 13.30 - 16.00 น         ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์ ซูไบด๊ะ  หะยีวาเงาะ และ อาจารย์ พูรกอนนี สาและ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ
            ในการนี้ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนรุ้จักและได้เรียนรู้การปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยาได้แก่  การย้อมสีแบคทีเรีย  ยีสต์   รา โดยใช้เทคนิคการตรวจเชื้อจาก โยเกิร์ต ด้วยวิธีการสเมียร์เชื้่อและตรวจเชื้อราจากขนมปังด้วยวิธี สก็อตเทปเทคนิค (Scotchape technique)

แบคทีเรีย Staphylococcus จากยีสต์ ที่กำลังขยาย 40X

เชื้อรา rhizopus stolonifer จากขนมปัง ที่กำลังขยาย 10X และ 40x


แบคทีเรีย Lactobacillus ในโยเกร์ต ที่กำลังขยาย 100x        

                สำหรับการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในปัจจุบัน เพราะจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำการศึกษาเราสามารถพบเห็นได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเราทุกคนและจุลินทรีย์พวกนี้ยังได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย


รูปประกอบการทดลอง


 การย้อมสีแบคทีเรีย  ยีสต์   รา 
                     


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น