วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์จัดงานมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561


       เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ได้จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ โดยได้รับเกียตริจากผู้อำนวยการสำนักงานเอกชนอำเภอยะหา นายนาวี สะแปอิง เป็นประธานในพิธีเปิด และปลัดเทศบาล คณะครูจากโรงเรียนสังกัดสพฐ. ในพื้นที่ โต๊ะอีหม่าม ตลอดจนประชาชน ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิด

     กิจกรรมมหกรมมวิชาจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนการสอนและแสดงความสามารถของครูและนักเรียนสู่สาธารชน กิจกรรมภายในงานมีหลากหลาย เช่น จัดนิทรรศการแสดงผลงานในแต่ละหมวด การแข่งขันทักษะทางวิชาการ อาทิเช่น การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงการสิ่งประดิษฐ์ คณิตคิดเร็ว ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ซายโชว์ เป็นต้น


      ในการนี้ต้องขอขอบคุณทางโครงการ SMP ที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในวัสดุโครงงาน โดยทางโรงเรียนได้จัดทำซื้อจ้างในส่วนของวัสดุในการจัดทำโครงงานประเภททดลอง และสิ่งประดิษฐ และยังไปสนับสนุนการแข่งซายโชว์และจัดซุ้มนิทรรศการ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น