วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการเรื่อง การสกัด DNA จากมะเขือเทศ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา     วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 - 16.20 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นางสาวซูไรดา กูวิง ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ได้จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอจากมะเขือเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1หลักการทางวิทยาศาสตร์
      ดีเอ็นเอ (DNA : Dioxyribonucleic acid) เป็นสารพันธุกรรมที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อน ๆ โมเลกุลของดีเอ็นเอ ประกอบด้วยสายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สาย เชื่อมต่อกัน เป็นเกลียวคู่ เวียนขวาขดพันกันอย่างเป็นระเบียบ อยู่ในนิวเคลียส
         ในการสกัดดีเอ็นเอ จึงต้องทำให้ผนังเซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มนิวเคลียสแตกออก เพื่อให้ดีเอ็นเอหลุดลอยออกมา อยู่ในส่วนของสารละลายและสามารถตกตะกอน แยกดีเอ็นเอได้ด้วยแอลกอฮอล์วิธีการทดลอง
          1. เตรียมสารละลายสำหรับสกัด DNA โดยผสมน้ำยาล้างจาน 10 มิลลิลิตร ลงในน้ำเปล่า 90 มิลลิลิตร และเติมเกลือแกง 1 ช้อนชา คนทั้งหมดให้เข้ากัน
          2. หั่นมะเขือเทศเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงไปในเครื่องปั่น เติมสารละลายที่เตรียมได้ในข้อที่ 1 ลงในเครื่องปั่น แล้วปั่นด้วยความเร็วสูงสุดประมาณ 15 วินาที
           3. กรองแยกกากออกด้วยผ้าขาวบาง
  4. เทสารละลายที่กรองได้ลงในหลอดทดลองประมาณ 1 ใน 4 ของระดับความสูงของหลอด
 5. เอียงหลอดทดลองเล็กน้อย แล้วค่อย ๆ หยดแอลกอฮอล์ 95 % ลงไป จนมีระดับความสูงประมาณครึ่งหลอด
           6. ถือหลอดทดลองในระดับสายตา แล้วสังเกตผล

ผลการทดลอง


ผลจากการทดลอง นักเรียนได้รู้จักวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างชำนาญมากขึ้น นักเรียนสามารถสกัดดีเอ็นเอจากมะเขือเทศด้วยวิธีง่าย ๆ โดยการใช้น้ำยาล้างจาน เกลือแกง และแอลกอฮอล์ได้

บรรยากาศในการเรียนการสอน


1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนแต่ละคนมีความสุขเมื่อได้ลงมือปฏิบัติ เยี่ยมมาก ๆ

    ตอบลบ