วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและทำการทดลองเกี่ยวกับปฏิบัติการจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

             เมื่อวันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 - 16.00 น ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการ SMP โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยอาจารย์คอสียาห์ สะลี และ อาจารย์สุธิมา ปรีปเรม พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาสาขาจุลชีววิทยาได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรจุลชีววิทยาและสอนเทคนิคการทำปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยา แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

  ในการนี้ทางหลักสูตรจุลชีววิทยาได้ฝึกปฏิบัติทางจุลชีววิทยาเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนรุ้จักและได้เรียนรู้การปฏิบัติการทดลองทางจุลชีววิทยาได้แก่ การย้อมสีแบคทีเรีย  ยีสต์ ราโดยใช้เทคนิคการตรวจเชื้อจาก โยเกิร์ต ด้วยวิธีการสเมียร์เชื้่อและตรวจเชื้อราจากขนมปังด้วยวิธี สก็อตเทปเทคนิค (Scotchape technique)


                                                  แบคทีเรีย Staphylococcus          เชื้อรา rhizopus stolonifer 
                                                  จากยีสต์ ที่กำลังขยาย 40X            จากขนมปัง ที่กำลังขยาย 10X และ 40x
           
ภาพประกอบการทดลอง   

                             
                  สำหรับการศึกษาทางด้านจุลชีววิทยานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในปัจจุบัน เพราะจุลินทรีย์ต่างๆที่ทำการศึกษาเราสามารถพบเห็นได้จากสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวของเราทุกคนและจุลินทรีย์พวกนี้ยังได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นด้วย
#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา "หลักสูตรชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"
เปิดรับสมัครแล้วรอบ Portfolio (รอบที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 
⏩รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduservice.yru.ac.th/tcas/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น