วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตร

 

     วันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เข้ามาบริการวิชาการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรแนะแนวศึกษาต่อ นำทีมโดย นายฮูเซ็ง ชายดานา นักวิทยาศาสตร์ประจำหลักสูตร พร้อมเจ้าหน้าที่และนักศึกษา


      ในการนี้ทางหลักสูตรฟิสิกส์ ได้มีการประชาสัมพันธ์แนะแนวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พร้อมกับแนะนำงานสายอาชีพในอนาคต
     ทางหลักสูตรเตรียมแลปปฏิบัติการในการบริการวิชาการให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่อง
การทำงานของตัวต้านทาน การทำงานของบัซเซอร์ และการทำงานของไดโอด


#ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมๆกับเรา "หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"
⏩เปิดรับสมัครแล้วรอบ Portfolio (รอบที่ 1 ) ตั้งแต่วันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 
⏩รายละเอียดเพิ่มเติม http://eduservice.yru.ac.th/tcas/
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น