วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปฏิบัติการฟิสิกส์ เรื่อง สมดุลของแรง

         

             เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม  2562 เวลา 14.45-16.05 น ณ.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP)โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิได้มีการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (SMP) เรื่อง สมดุลของแรง โดยมีอาจารย์อสุรินทร์  มะเด็ง เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาฟิสิกส์ และนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการ
              

สมดุล
     สมดุล หมายถึง การไม่เปลี่ยนสภาพของการเคลื่อนที่ คือถ้าวัตถุอยู่นิ่งก็จะอยู่นิ่งต่อไปหรือถ้าเคลื่อนที่ก็จะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงทีลักษณะการสมดุลมี 3 ประเภท คือ
1.สมดุลเสถียร (Stable Equilibrium) หมายถึงวัตถุอยู่ในสภาพมั่นคงเมื่อถูกแรงกระทำก็ไม่เปลี่ยนสภาพจุดศูนย์ถ่วงอยู่ต่ำทำให้แนวน้ำหนักออกจากฐานยาก เช่น กรวยคว่ำบนพื้น ตุ๊กตาล้มลุก เป็นต้น
2. สมดุลไม่เสถียร (Unstable Equilibrium) หมายถึง ถ้าวัตถุถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนสภาพทันที จุดศูนย์ถ่วงอยู่สูงและฐานแคบ แนวน้ำหนักจึงพร้อมที่จะออกจากฐานทันที เช่น รูปกรวยที่เอายอดลง เหรียญบาทที่เอาขอบตั้งขึ้น เป็นต้น
3. สมดุลสะเทิน (Neutral Equilibrium) หมายถึง เมื่อวัตถุถูกแรงกระทำจะเปลี่ยนตำแหน่งแต่ยังมีลักษณะเหมือนเดิม จุดศูนย์ถ่วงอยู่ในแนวระดับเมื่อวัตถุเปลี่ยนตำแหน่งไปก็ยังคงสภาพเดิมได้ เช่น รูปกรวยที่เอาข้างลง ทรงกระบอกที่วางตามแนวนอน เป็นต้นสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่งสมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง หมายถึง สภาพสมดุลของวัตถุที่เกิดขึ้นเมื่อแรงลัพธ์มีค่าเป็นศูนย์ ทำให้วัตถุรักษาสภาพการอยู่นิ่งของวัตถุหรือ สภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร็วคงที่ไว้ – กรณีวัตถุอยู่นิ่งเรียกว่า สมดุลสถิต เช่น แรงที่กระทำต่อวัตถุตัดกันที่จุดเดียว – กรณีที่มีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เรียกว่า สมดุลจลน์ เช่น รถยนต์วิ่งด้วยความเร็วคงที่ ลิฟท์ขึ้นด้วยความเร็วคงที่โมเมนต์และสมดุลต่อการหมุนโมเมนต์ คือ ผลของการกระทำของแรงที่ทำให้เกิดการหมุน กำหนดให้มีค่าเท่ากับแรงคูณกับระยะทางตั้งฉากจากแนวแรงไปยังจุดหมุน เป็นปริมาณเวกเตอร์ ที่มีทั้งขนาดและทิศทาง หน่วยของโมเมนต์ คือ  นิวตัน.เมตร เขียนเป็นสูตรได้ว่า
cats

โมเมนต์มี 2 ชนิด คือ
12
ภาพประกอบการทดลอง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น