วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร


       

       เนื่องด้วยโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาได้เปิดการเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี
        เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 62 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร นำ นศท.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “ เนื่องในวันที่ 8 ธ.ค 2562 เป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี้.


  • สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จ.นราธิวาส
  • วัดสุวรรณากร ต.บ่อทอง จ.ปัตตานี
  • มัสยิดกลางปัตตานี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
       นักศึกษาวิชาทหาร ได้ร่วมกิจกรรมมัสยิดกลางปัตตานี ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี  ซึงทำความสะอาดโดยรอบบริเวณมัสยิด ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี
       ประโยชน์ของกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นการให้และการอาสานั้น มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์เฉพาะแต่กับสังคมส่วนรวมหรือผู้รับบริการเท่านั้น  ผู้ให้หรือผู้อาสาเองก็มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพของตัวผู้ให้เองด้วย
        นอกจากนี้กระบวนการพัฒนาคนด้วยจิตอาสาก็เป็นที่ยอมรับว่ามีผลต่อการพัฒนาความคิดเชิงบวกอันจะเป็นแนวทางอย่างยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาในทางสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัว การงาน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองอันจะนำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันของสังคมได้อย่างเข้าใจกัน และมีความสงบสุข สันติ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น