วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา

 


        เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาจัดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์โครงการ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

        จากการจัดกิจกรรมมีนักเรียนเข้าร่วม 62 คน รูปแบบการจัดกิจกรรมจะเน้นให้ผู้เข้าร่วม ร่วมฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ อาทิเช่น ฐานการเรียนรู้เคมี ฐานชีววิทยา ฐานฟิสิกส์ และการเรียนแบบแอกทีฟเลอร์นิ่งของคณิตศาสตร์ โดยแต่ละฐานจะมีนักเรียน SMP รุ่นที่ 1 เป็นโคชชิ่งคอยบรรยายและสาธิตการทดลองให้ดู ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น