วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP


    เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ตัวแทนครูนักเรียนและนักวิทยาศาสตร์โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ออกพื้นที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวศึกษาต่อในโครงการ SMP  ณ โรงเรียนบ้านลากอ โรงเรียนศาสโนวาทวิทยาและโรงเรียนบ้านยะหา กิจกรรมจะมีการแนะแนวศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักเรียนในโครงการรุ่นแรก และกิจกรรมนันทนาการ

   ทั้งนี้ทางโครงการจะมีเปิดการรับสมัครนักเรียนในโครงการฯรุ่นที่ 4 รอบที่ 2 ในวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ฝ่ายวิชาการสามัญโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ              วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่รอบที่ 2     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศผล                                       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562


1 ความคิดเห็น: