วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรม "แนะแนวเพื่อสร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย" ให้แก่นักเรียนชั้น ม. 6 ในโครงการ SMP โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมอุมมุลกุรอ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้นำทักษะกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ผ่านการเล่นเกมสันทนาการก่อนเข้าสู่ถึงกิจกรรม (GRING GAMES) เพื่อให้เด็กได้เปิดจินตนาการ รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ มีการแนะนำการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา แนะนำให้รู้จักกับระบบ TCAS 62 ตลอดจนมีการแนะนำถึงแนวคิดในการจัดการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัยจริง

            ในระหว่างการทำกิจกรรมนี้ นางสาวรอบียัต มามุ ผู้อำนวยการการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต ได้เข้าแวะทักทายให้กำลังใจ และได้ถามถึงกิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการ
         จากการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนในครั้งนี้ สามารถรับรู้ถึงการวางแผนการเรียนต่อของนักเรียน คือ ระบบ TCAS ในรอบที่ 1 Portfolio ที่ได้ผ่านมาแล้วนั้น มีนักเรียนในโครงการ SMPโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยาได้ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) เพียงคนเดียว โดยลงเรียนในคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ส่วนนักเรียนที่เหลือกำลังเตรียมตัวสมัครในรอบที่ 2 รับตรงโควตา ที่เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562 และมีนักเรียนบางคนที่ขอวางแผนเรียนต่อด้านศาสนาให้จบก่อน แล้วจะสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

1 ความคิดเห็น: