วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กิจกรรม "แนะแนวเพื่อสร้างความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดำรงวิทยา


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา อาจารย์ปฏิพัทธ์ ชุมเกศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในครั้งนี้ นักศึกษาได้นำทักษะกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้ผ่านการเล่นเกมสันทนาการก่อนเข้าสู่ถึงกิจกรรม (GRING GAMES) เพื่อให้เด็กได้เปิดจินตนาการ รับรู้ถึงวัตถุประสงค์ มีการแนะนำการเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนตัดสินใจเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษา แนะนำให้รู้จักกับระบบ TCAS 62 ตลอดจนมีการแนะนำถึงแนวคิดในการจัดการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวเตรียมใจก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัยจริง
จากการดำเนินกิจกรรมกับนักเรียนในครั้งนี้ นักเรียนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นและสามารถวางแผนการเรียนต่อของตัวเองในอนาคตได้ ตลอดจนได้รับฟังแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้จริงต่อไปในรั้วมหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น