วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้ทำการขอความอนุเคาระห์กับทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อขอคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ในการทำโครงการเกี่ยวกับ การทำโยเกิร์ตจากถั่วเขียว เป็นรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ซึ่งนักเรียนได้ดำเนินการกระบวนการทำโยเกิรต์จากถั่วเขียวแล้ว แต่พบปัญหาว่าโยเกิร์ตที่ได้จากถั่วเขียวนั้นมีกลื่นฉุนของถั่วเขียว และทำให้รสชาติไม่น่าทาน ทั้งนี้จึงมาขอคำปรึกษาจากคณะอาจารย์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และได้การตอบรับจากทางสาขาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และอาจารย์สุธีรา ศรีสุข เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำกระบวนการทำโยเกิร์ตแบบใหม่และการดับกลิ่นฉุนจากถั่วเขียวเพื่อให้เนื้อโยเกิร์ตมีรสชาติที่ดีขึ้นและได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำโยเกิร์ตแบบถูกตามโภชนาการอาหารที่สามารถต่อยอดว่างจำหน่ายได้ในท้องตลาดให้กับนักเรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้รับความรู้และคำแนะนำในการทำโยเกิร์ตและสามารถกลับมาแก้ไขปัญหาที่นักเรียนได้เจอในการทำโยเกิร์ต
           ทั้งนี้ขอบคุณคณะอาจารย์ทางสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และอาจารย์สุธีรา ศรีสุข ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำให้กับนักเรียนในครั้งนี้ด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น