วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

หนูน้อยวัยใส นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว อนุบาล 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 62 ณ ห้องปฏิบัติการต้นแบบวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา โครงการ SMP ได้บริการวิชาการให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทลัยราชภัฎยะลา ทำแล็บทดลอง พร้อมคุณครูและพี่เลี้ยง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์หรรษา โดยมีวิทยากร นางสาธิดา โพหะดา นักวิทยาศาสตร์เคมี และนายไฮดี แวเด็ง นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการ SMP ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์และกล้องมิวอาย ปฎิบัติการอินดิเคเตอร์ ยูนิเวอร์แซล และปฏิบัติการการแพร่

1 ความคิดเห็น:

  1. โครงการ SMP มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ยินดีต้อนรับนักวิทยาศาสตร์น้อย จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับ ดีใจที่ห้องปฏิบัติการสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าครับ

    ตอบลบ