วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ


                   เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 08:30 น.-16:30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคารอาหรับ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้จัด "กิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนโครงการห้ห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมปีที่ 5 " นักเรียนรุ่นที่ 3 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานของแต่ล่ะกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา และได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดโครงานในเวทีต่างๆ และในครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ในการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงาน โดยในกิจกรรมมีนักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และตัวอย่างในการดำเนินการทำโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 
                  ซึ่งการจัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานครั้งนี้ทางโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้เรียนเชิญคณะอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มาเป็นเกียรติร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินการให้คะแนนและข้อเสนอแนะต่างๆให้กับนักเรียนในการนำเสนอโครงงานของนักเรียน SMP ครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว อาจารย์สาขาฟิสิกส์, อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี อาจารย์สาขาฟิสิกส์, และอาจารย์วสันตนาวิน อาจารย์สาขาวิทยาการจัดการมี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำโครงงานและงานวิจัย ทำให้นักเรียนได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากทางคณะการกรรม เพื่อนำไปปรับปรุงและต่อยอดผลงานของนักเรียน และยังมีคณะอาจารย์จากทางโรงเรียนมาร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับนักเรียน

โครงงานที่นำเสนอในครั้งนี้ มีทั้งหมด 20 เรื่อง ร่วมทั้งนักเรียนชายและหญิง แบ่งตามประเภทโครงงานดังนี้
ประเภทสุขภาพ/ทดลอง

1. สเปร์ยแมลงสาบจากสารสกัดใบกระวานและพริกไทยดำ
2. ผลิตภัณฑ์เพิ่มความอยากอาหารให้แมวจากกัญชาแมว
3. สบู่จากใบโท๊ะ ยับยั้งแบคทีเรียบนฝ่ามือ
4. แผ่นมาส์กหน้าจากเนื้ออินทผลัม
5. ผลิตภัณฑ์พอกหน้าสูตรกลางคืนจากน้ำผึ้งชันโรงและพรอพอลิซ
6. ผลิตภัณฑ์แผ่นลดไข้จากผักเบี้ยใหญ่
7. การสกัดน้ำมันจากเมล็ดยางพาราเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
8. เปรียบเทียบสเปรย์แก้ผมร่วงระหว่างใบฝรั่งและผิวมะกรูด
9. แผ่นฟิล์มลดแบคทีเรียในช่องปากจากเปลือกทุเรียน
10. การศึกษาการเพิ่มปริมาณยางพาราจากสารสกัดจากกระเทียม
11. สเปรย์ไล่หนูด้วยน้ำมันก๊าดผสมลูกเหม็น
12. กากกาแฟผสมน้ำมันมะพร้าวสามารถฟอกสีฟันได้
ประเภทคณิตศาสตร์
13. เทสเซลเลชั่น
14. การหาสูตรการนับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรียงตัวอยู่ในรูปขั้นบันใด
15. การหาสูตรการนับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าในรูปสามเหลี่ยม
16. การสังเกตดาวเทียมไทยคม 3และไทยคม 8
ประเภทสิ่งประดิษฐ์
17. อิฐบล็อกจากใยผักตบชวา
18. ภาชนะสำหรับเพาะปลูกจากการสกัดเซลลูโรสของกระดาษเหลือใช้
19. บ้านจำลองลดพลังงานความร้อนจากกระดาษ
20. เครื่องเช็คอเนกประสงค์

             ซึ่งในการนำเสนอโครงงานครั้งนี้ จะมีการมอบรางวัลให้กับโครงงานของนักเรียนที่ได้คะแนนมากที่สุดจากกรรมการ และในระหว่างการนำเสนอโครงงานของนักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 5 ก็มีกิจกรรมการแสดงของรุ่นน้อง นักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 4 ให้ได้ชมกัน เป็นการฝึกให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการแสดงมากขึ้น ซึ่งทางโรงเรียนมีความมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีเวทีประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้นและให้นักเรียนได้มีประสบการณ์เรียนรู้ในการเข้าประกวดโครงงานในเวทีต่อๆไป และทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการคณาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่ให้เกียรติมาเป็นกรรมการการประเมินการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย

1 ความคิดเห็น: