วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม


           เมื่อวันที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ได้มีการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการวิชาชีววิทยา เรื่อง การศึกษาโครงสร้างหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอาจารย์สุรียานี หะมะ เป็นอาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา และมีนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ช่วยแลปปฏิบัติการกับนักเรียน 

                         ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การศึกษาโครงสร้างหัวใจวัว

จุดประสงค์ของการทดลอง
1.ศึกษาโครงสร้างของหัวใจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
2.บอกความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับหน้าที่ของหัวใจแต่ละห้องรวมทั้งหลอดเลือดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวใจ
วัสดุอุปกรณ์
1.หัวใจวัว
2.ถุงมือยาง
3.แท่งแก้วคนสาร
4.เครื่องมือผ่าตัด
5.ถาดผ่าตัด
      การจะศึกษาว่าหัวใจด้านใดเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง ดูจากด้านที่หลอดเลือดตรงกลางหัวใจ 2 เส้น
หลอดเลือดที่มีผนังหนาที่สุด และมีทางติดต่อกับหัวใจ ห้องล่างซ้าย คือ หลอดเลือด เอออร์ตา ( Aorta )
กับอีกเส้นที่มีขนาดเล็กกว่า เส้นนี้นำเลือดออกจากหัวใจห้องล่างขวาส่งไปยังปอด คือ เส้นพัลโมนารีอาร์เตอรี( Pulmonary Artery ) การจะสังเกตว่าหัวใจซีกใดเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวาดูได้จากเส้นเอออร์ตา ซีกที่เส้นเอออร์ตาออกมานั้นคือหัวใจซีกซ้าย นอกจากนั้นยังอาจดูดได้จากขนาดหัวใจซีกซ้ายจะมีขนาดใหญ่และขนาดกล้ามเนื้อหนากว่า ห้องบนซ้ายของหัวใจมีหลอดเลือดพัลโมนารีเวน ( Pumonary Vein ) 2 คู่ ซึ่งรับเลือดจากปอดซ้ายและขวากลับเข้าหัวใจ ส่วนห้องบนขวามีหลอดเลือด 2 เส้น คือ ซูพีเรีย เวนาคาวา และอินฟีเรีย เวนาคาวา รับเลือดจากส่วนต่าง ของร่างกาย
ภาพประกอบการทดลอง

1 ความคิดเห็น: