วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์โครงการ SMP เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดง Science Show ในงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์เครือข่าย "อัสลาม"


           วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 – 16.30 น. นางสาวฮาลีเมาะ เลาะแม นายอามัน วีรภัทรษฎากร นางสาวซูไฮนี มูซอ และนางสาวมาซีเตาะห์ ปะดอแม เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ประจำโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ในงานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ


งานมหกรรมวิชาการสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายอัสลาม ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดยะลาทั้งหมด 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ อำเภอเมืองยะลา, โรงเรียนคัมภีร์วิทยา อำเภอบันนังสตา, โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู อำเภอเมืองยะลา, โรงเรียนอาสาสุลดินวิทยา อำเภอเมืองยะลา, โรงเรียนอุดมศาสน์วิทยา อำเภอเมืองยะลา, โรงเรียนศรัทธาพิทยา อำเภอรามัน, โรงเรียนอิสลามบาเจาะวิทยา อำเภอบันนังสตา และโรงเรียนยะลาวิทยปัญญานุสรณ์ อำเภอเมืองยะลา ทั้งนี้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการแข่งขันการแสดงกลวิทยาศาสตร์ (SCIENCE SHOW) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6


จากประสบการณ์ในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้สานสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียนในเครือข่าย อีกทั้งได้นำความรู้ลงสู่กับชุมชนของตัวเองอีกด้วย ทางทีมงานเจ้าหน้าที่นักวิทยาศาสตร์ต้องขอขอบคุณโอกาสที่ดีในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น