วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ติดตามการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 และประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ณ โรงเรียนสุขสวสดิ์วิทยา

 
     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 - 11.30 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา และนักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเพื่อติดตามกาารรับสมัครคัดเลือกนักเรียนใหม่โครงการ SMP ประจำปีการศึกษา 2563 และได้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แนะแนวโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุขสวิสดิ์วิทยา
     นักเรียนให้ความสนใจโครงการห้องเรียนพิเศษเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษแรกของทางโรงเรียนภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปัจจุบันมียอดการสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถเรียน SMP ใกล้บ้าน สิ่งแวดล้อมดี และมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น