วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายงานตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่สอบผ่านคัดเลือกเข้าโครงการ SMP ประจำปี 2563วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ ได้จัดกิจกรรมรายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และประชุมผู้ปกครอง  ประจำปี 2563 โดย นายรุสดี บาเกาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ เป็นประธานเปิดการประชุมและนายสุมนัส อาแว หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละะเอียดกิจกรรมของโครงการ SMP ร่วมรับฟังนโยบายของโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบและส่งเสริม พัฒนาทักษะการเรียนการสอนร่วมกัน ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น