วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรม "สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ "

      เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08:30 น.-16:30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ ได้จัด กิจกรรม "สัมมนาโครงงานวิทยาศาสตร์ " โดยนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมปีที่ 6 นักเรียนรุ่นที่ 3 ในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงานและนำเสนอโครงงานของแต่ล่ะกลุ่มที่ได้ดำเนินการมา และได้ฝึกประสบการณ์การนำเสนอ  โดยในกิจกรรมมีนักเรียน SMP ชั้นมัธยมปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมรับฟังในการนำเสนอในครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการเรียนรู้และตัวอย่างในการดำเนินการทำโครงงานให้กับนักเรียนรุ่นต่อไป 

โครงงานที่นำเสนอในครั้งนี้ มีทั้งหมด 12 เรื่อง ร่วมทั้งนักเรียนชายและหญิง ดังนี้
    1. ถังกรองน้ำปั่น
    2. เครื่องซักผ้าไร้พลังงานไฟฟ้า
    3. กระเป๋าสายชาร์จ
    4. เครื่องแยกเปลือกเมล็ดทานตะวัน
    5. เครื่องหั่นหอมแดงและกระเทียม
    6. หัวห่อผลไม้
    7. ถังดักไขมัน
    8. เครื่องแยกเหรียญ
    9. อุปกรณ์เก็บลูกปิงปอง
    10. ตู้รองเท้าดับกลิ่น
    11. เครื่องเตือนสัญญาณฝน
    12. กระเบื้องจากพลาสติก

   


               

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น