วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การอบรม TCAS คืออะไร ให้กับนักเรียนชั้น ม.6

      
          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมลุตฟีย์ ชั้น 2 อาคารลุตฟีย์ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา ได้มีการจัดอบรม เรื่อง TCAS คืออะไร ? เข้าใจได้ใน 3 นาที ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีอาจารย์ไซนะ เด็นอะสัน หัวหน้างานแนะแนวและนางสูไฮดา สาแม หัวหน้าฝ่ายวิชากการสามัญ เป็นผู้บรรยายให้กับนักเรียน

   TCAS คืออะไร ?
       TCAS หรือ Thai University Central Admission System เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาล่าสุด

  ระบบ TCAS มีขึ้นมาเพื่ออะไร ?
       ต้องการลดการกีดกันที่นั่งของผู้คัดเลือก ลดค่าใช้จ่ายในการสมัคร รวมไปถึงจัดระเบียบการรับสมัครของแต่ละสถาบันให้เรียบร้อยมากขึ้นด้วย

  จัดระเบียบ ?
        มีการจัดให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น
  • มหาวิทยาลัย A รับสมัครและคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบใน “ช่วงต้น” ของการรับสมัครทั้งหมดของปีการศึกษา
  • มหาวิทยาลัย B รับสมัครและคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบใน “ช่วงกลาง” ของการรับสมัครทั้งหมดของปีการศึกษา
  • มหาวิทยาลัย C รับสมัครและคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบใน “ช่วงปลาย” ของการรับสมัครทั้งหมดของปีการศึกษา
       จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 สถาบันนี้ใช้วิธีการคัดเลือกที่คล้ายคลึงกันนั่นคือ การสอบ แต่จะแตกต่างกันในช่วงเวลารับสมัคร ฉะนั้น ในระบบ TCAS จึงมีการกำหนดช่วงเวลาในการคัดเลือก ตามแต่ละรูปแบบไป เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงเวลาต่างๆ
 
  ตามแต่ละรูปแบบ ? แสดงว่าไม่ได้มีแค่รูปแบบการสอบอย่างเดียว ?
       ใช่แล้ว นอกจากจะใช้วิธีการสอบเพื่อคัดเลือกแล้ว สถาบันต่างๆ ยังมีวิธีอื่นที่ใช้ในการคัดเลือกอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น
  • ยื่นผลการเรียน
  • ยื่นผลงานต่างๆ ทั้งในรูปแบบกิจกรรมที่ได้ทำในช่วงมัธยม หรือผลงานอื่นๆ เฉพาะด้าน
  • ทดสอบความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ หรืออื่นๆ เฉพาะทาง
  • การสอบคัดเลือกด้วยข้อสอบของสถาบันนั้นๆเอง หรือกลุ่มการสอบต่างๆ อย่าง กสพท.
  • หรือแม้กระทั่งการใช้คะแนนสอบต่างๆยื่น เช่น GAT/PAT วิชาสามัญ หรืออื่นๆ เฉพาะทาง ก็ยังมีอยู่เช่นกัน
  จะมีการคัดเลือกในช่วงเวลาไหนบ้าง ?
     จากที่ผ่านมาจะแบ่งเป็น 5 รอบดังนี้
       1.อบรับตรงแบบยื่นพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) – ที่จะเน้นไปทางการยื่นผลงานของตนเองเป็นหลัก
       2. รอบรับตรงแบบโควตา – ที่จะเน้นให้สิทธิ์ผู้สมัครเฉพาะกลุ่มไป เช่นพื้นที่การสมัคร โดยอาจมีการคัดเลือกทั้งข้อเขียน และ/หรือ ปฏิบัติ ซึ่งขึ้นกับแต่ละมหาวิทยาลัย
       3. รอบรับตรงแบบร่วมกัน – เป็นรอบที่มีการคัดเลือกตามรูปแบบของแต่ละสถาบัน แต่จะกำหนดให้มาสมัครที่ระบบเดียวกัน
       4. รอบแอดมิชชั่น (Admission) – เป็นรอบที่ให้สมัครที่ระบบเดียวกันเหมือนกัน แต่จะใช้เกณฑ์คะแนนอย่าง เกรด O-NET GAT/PAT มาเป็นตัวคัดเลือก
       5. รอบรับตรงอิสระ – เป็นรอบที่เปิดให้มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเอง ใช้เกณฑ์ของตนเอง โดยที่มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดรูปแบบการคัดเลือกได้อย่างอิสระ

   ดูเหมือนผู้สมัครจะมีโอกาสมากขึ้น
       ใช่เลย ถึงแม้บางคนจะเรียนไม่เก่งในห้องเรียน แต่หากมีความสามารถพิเศษ หรือผลงานต่างๆ ก็มีโอกาสเข้าศึกษาต่อได้ หรือบางคนที่มีทักษะการเรียนที่เก่งอยู่แล้ว ก็มีสนามสอบพร้อมให้คัดเลือกเช่นกัน

   มีบ้างไหม ที่บางสถาบันไม่เข้าร่วมกับระบบ TCAS ?
      มีเช่นกัน แต่ส่วนใหญ่ราว 95% เข้าร่วม

  สถาบันที่ไม่เข้าร่วมระบบ ใช้เกณฑ์อะไรในการคัดเลือก ?
       คล้ายๆกับที่กล่าวมาในข้างต้น ทั้งโควตา และสอบคัดเลือก ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละสถาบันนั้นๆ ทั้งรูปแบบ และเวลาการสมัคร

  ทราบได้อย่างไรว่าโครงการไหนเข้าร่วมระบบ TCAS หรือไม่เข้าร่วม ?
       ดูได้จากระเบียบการรับสมัครที่ประกาศออกมาของแต่ละโครงการ

  ติดตามข่าวรับการสมัครได้จากไหนบ้าง ?
       ติดตามที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ตนเองสนใจก็ได้
หรือ ติดตามที่เว็บไซต์เอนท์ตรง.คอม (https://www.enttrong.com) ก็ได้เช่นกัน ซึ่งจะมีข่าวประกาศออกมาเรื่อยๆ ทั้งโครงการที่อยู่ในระบบ TCAS และไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS
ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจในระบบ  TCAS มากยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น