วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

Lab ปฏิบัติการเคมี เรื่อง อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ 
      ⏩⏩⏩เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้เปิดบริการใช้ในการเรียนการสอนวิชาเคมี เรื่อง อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยมีอาจารย์สุภาวดี สาแม เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเคมี

อินดิเคเตอร์ (Indicator) คือ สารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรด – เบส ของสารละลาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นอินทรีย์ที่มีโครงสร้างสลับซับซ้อนมีสมบัติเป็นกรดอ่อนหรือเบสอ่อนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกรดอ่อน
สมบัติของอินดิเคเตอร์
1.อินดิเคเตอร์แต่ละชนิดมีช่วง pH ของการเปลี่ยนสีจำกัด
2. อินดิเคเตอร์โดยทั่วไปจะมีสารที่ใหสีแตกต่างกัน
3. สีของอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนไปเมื่อค่า pH เปลี่ยนแปลง


ตารางแสดงอินดิเคเตอร์จากพืชที่สกัดด้วยน้ำ

ชนิดของพืช
ช่วง pH ที่เปลียนสี
สีที่เปลี่ยน
ดอกอัญชัน
1-3
แดง-ม่วง
ดอกกระเจี๊ยบ
6-7
แดง-เขียว
ขมิ้นชัน
6-7
เหลืองส้ม
ขมิ้นชัน
11-12
ส้ม-น้ำตาล
ชบาซ้อน
7-8
แดง-เขียว
ดาวเรืองเหลือง
9-10
ไม่มีสี-เขียว
กล้วยไม้
10-11
ไม่มีสี-เหลือง
เข็มแดง
2-3
ชมพู - ส้ม
ประโยชน์ของสารละลายกรดและเบสในชีวิตประจำวัน

      สารละลายกรดและเบสมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งมีอยู่ในธรรมชาติและที่สังเคราะห์ขึ้นใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ในด้านอาหาร อุตสาหกรรม การแพทย์ ตัวอย่างเช่น น้ำส้มสายชู น้ำส้ม น้ำมะนาว เหล่านี้ล้วนเป็นสารละลายกรด น้ำส้มสายชู ประกอบด้วยกรดแอซิติก น้ำส้มและน้ำมะนาวประกอบด้วยกรดซิตริก นอกจากนั้น ก็มีกรดคาร์บอนิกในน้ำโซดา กรดซัลฟิวริกในสารละลายที่อยู่ในแบตเตอรี่ สารละลายเบสที่คุ้นเคยในชีวิตประจำวันได้แก่ โซดาทำขนม (Na2CO3) เมื่อละลายในน้ำจะเป็นเบสมิลด์ออฟแมกนีเซียมหรือ Mg(OH)2 ใช้เป็นยารักษาโรคในกระเพาะอาหาร เป็นต้

ภาคบรรยากาศการเรียนการสอน
 
     จากกิจกรรมในครั้งนี้ นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนการสอนมาก มีการเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ศึกษามาจากบ้าน ทำให้มีความหลายหลายของตัวอย่างที่ทำแลปปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าในเนื้อหาที่เรียน ตื่นเต้นและสนุกกับการเรียนเกิดการใช้ปฏิบัติการอย่างคุ้มค่าตรงตามวุตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น