วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อบรมการเตรียมสารละลาย


👉เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา อบรมการเตรียมสารละลาย โดยมีนางสาวซูไฮนี มูซอ วิทยากร นายอามัน วีรภัทรษฎากร นางสาวโซเฟีย อาแว ผู้ช่วยวิทยากร และอาจารย์อาบีเดาะ เจ๊ะมะ ควบคุมนักเรียน

👉จากการจัดกิจกรรมนักเรียนสนุกกับการทำการทดลอง มีทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านเคมีดีขึ้น และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น