วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ฝึกทักษะกระบวนการคิด การสังเกตและการจัดลำดับด้วยเกมซูโดกุ🔽เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนประทีปวิทยา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้ามาใช้บริการห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะการบวนการคิด การสังเกตและการจัดลำดับด้วยเกมซูโดกุ โดยมีอาจารย์นาซูฮา นาดีแม เป็นอาจารย์ผู้สอน

🔽จากการฝึกทักษะกระบวนการคิด การสังเกตและการจัดลำดับด้วยเกมซูโดกุ นักเรียนมีความสนุกและสามารถมีทักษะการคิดที่ดีขึ้น

1 ความคิดเห็น:

  1. เด็กๆเก่งมากๆเลย น่าจะเป็นโรงเรียนต้นแบบต่อไปในในด้านซูโดกุนะครับ

    ตอบลบ