วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียนในโครงการ SMP-YRU เดินทางไปทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานคร

            วันที่ 04 กรกฏาคม 2566 เวลา 07.45 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสาพร มูหะมัด และคุณครูจากโรงเรียนเครือข่าย ให้โอวาทและกำลังใจนักเรียนในโครงการ SMP-YRU เดินทางไปทัศนศึกษา ระหว่างวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2566 ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จำนวน 80 คน จากโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วยโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ความมั่นใจในตนเองของนักเรียนในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบประสบการณ์ตรงจากวิทยากร สถานที่เฉพาะทาง อุปกรณ์ที่ทันสมัย วิธีการเรียนรู้ที่สนุกสนาน ประสบการณ์ที่ได้ นักเรียนจะต้องกลับมานำเสนอผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่ใน Fanpage ของโครงการต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น