วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาเข้าร่วม อบรมบอร์ดเกม Splendor และอบรม Arduino Robot

 

    "เมื่อฉันฟัง ฉันอาจจะลืม
    เมื่อฉันเห็น ฉันจะจำได้
    เมื่อฉันทำ ฉันจะเข้าใจ
    เมื่อฉันเล่น ฉันจะค้นพบ"

💡วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา เข้าร่วมอบรมบอร์ดเกม Splendor และอบรม Arduino Robot ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น