วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

นักเรียนในโครงการ SMP-YRU ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้ทักษะการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาผลิตไฟฟ้า ณ บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด (โรงไฟฟ้ายะลากรีน) จังหวัดยะลา


             วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นักเรียนในโครงการ SMP-YRU โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วม กิจกรรมศึกษาดูงานและเรียนรู้ทักษะการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อพัฒนาผลิตไฟฟ้า ณ บริษัท ยะลากรีนเอ็นเนอยี่ จำกัด (โรงไฟฟ้ายะลากรีน) จังหวัดยะลา จัดโดยสมาคมนักวิจัยชายแดนใต้ เพื่อเปิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนและเพิ่มโอกาศในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน เพื่อต่อยอดในการเรียนและการทำโครงงานวิทยาศาสตร์


                  

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13 กรกฎาคม 2566 เวลา 01:13

    ประสบการณ์จริง ทำให้กระตุ้นการเรียนรู้และเรียนรู้ความถนัดของผู้เรียนครับ

    ตอบลบ