วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

     
    ตามที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนและเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดูดาวเท้าติดทะเล ปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2566 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา (เกาะยอ) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา นั้น นักเรียนในโครงการได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรม 1 คน นางสาวกามีนี นากอหมะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีผู้ผ่านการคัดการ 100 คน จากผู้สมัคร 2,110 คนทั่วประเทศ( NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา ) ที่มอบประสบการณ์ใหม่ๆ และมอบความสนุกที่หาได้ยาก กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เราได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดาราศาสตร์และสามารถนำมาถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆและน้องๆได้
“ ลองออกไปใช้ชีวิตหาประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วเอามาพัฒนาตนเอง แค่นี้ความสำเร็จก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น