วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ร่วมงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์


          ⏩ เมื่อวันที่ 15-19 สิงหาคม 2561 นักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนประทีปวิทยา ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักเรียนและสื่อการเรียนการสอน ในงานมรย.วิชาการ 61 เปิดโลกนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นชายแดนใต้ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ⏩ โดยภายในบูทนักเรียนได้นำผลงานมานำเสนอและกิจกกรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การแสดง Science Show กิจกรรมฝึกสมาธิ ยิงเป้า วงล้อหรรษา ตามหาโบกี้ และการสาธิตทำพิมเสน เป็นต้น


             ⏩ นักเรียนในโครงการ SMP  ได้เข้าประกวดแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
                      1. การแข่งขัน Idea สุดเจ๋ง นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ระดับมัธศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6  
                      2. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6   
                      3. การแข่งขันพูด "150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย"  ระดับมัธศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 
                      4. การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (แจกัน)  ระดับมัธศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 
   

              ⏩ จากการจัดงาน มรย.วิชาการ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรีัยนได้แสดงศักยภาพและความสามารถของนักเรียนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้น และช่วยส่งเสริมความรู้ ความสามารถและการแสดงออกทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
              นอกจากนี้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันสามารถนำรางวัลกลับโรงเรียนสร้างชื่อเสียงและให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

                       *****************************************************************************************

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น