วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักเรียน SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดำรงวิทยา ได้ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงเรียนดำรงวิทยา ได้นำบุคลากรและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาดูงาน ณ Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Baling,Kedah Malaysia (SMKA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดการความรู้รวมทั้งเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
          จากการไปในครั้งนี้ นักเรียน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างเพื่อนต่างประเทศ นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษามลายูกลางในการสื่อสาร และได้มีโอกาสโชว์การแสดงให้เพื่อนๆ บุคลากร ในต่างประเทศได้ชมกัน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น