วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอำเภอยะหา

    เมื่อวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการในงานมหกรรมวิชาการอำเภอยะหา จัดที่โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ตำบลปะแต อำเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีโรงเรียนในสังกัดการศึกษาเอกชนอำเภอยะหา เข้าร่วมทั้งหมด 19 โรงเรียน
  ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้ากิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้เรียนในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความสามารถ ความถนัดทางวิชาการของผู้เรียนให้เต็ม ศักยภาพ


    ในการเข้าร่วมการแข่งขันมหรรมวิชาการอำเภอยะหาในครั้งนี้ นักเรียนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ทั้งหมด 18 รายการ และรางวัลอื่นอีกมากมาย ทั้งนี้มากกว่าชัยชนะและรางวัลคือแรงบันดาลใจในการพัฒนานักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพของตัวเองด้วยความกล้า มุ่งมั่นและตั้งใจ พร้อมพัฒนาไปด้วยกัน


1 ความคิดเห็น: