วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนองานวิจัย

       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในงานประชุมและระดมสมองในหัวข้อเรื่อง"ก้าวต่อไปของการป้องกันและการควบคุมการบริโภคยาสูบ" จัดโดย ศจย.และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนักเรียนนำเสนองานวิจัยเรื่อง การสกัดสารจากใบโปร่งฟ้า เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์ช่วยลดความอยากของบุหรี่ และได้รับรางวัลชนะเลิศในการนำเสนอครั้งนี้ 


      จัดทำโดย นายซุลกิฟลิ สาอิ นายอามาน บาบูมาเร๊าะ และนายอลีฟ แวหะยี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางฮาร์ตีนี มะเซ็ง และนางสาวนุรมา สะบือลา กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคุณครูที่ปรึกษาการทำงานวิจัยและงานวิจัยนี้ยังอยู่ภายใต้การดูแลของโครงการ move world together ที่นักเรียนได้ผ่านการคัดเลือกและเข้าค่ายกับทางโครงการแล้ว1 ความคิดเห็น:

  1. เก่งมากครับ ต้องขอบคุณทางโรงเรียน ผู้บริหาร และคณะกรรมการโครงการ SMP โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิที่สนับสนุนอย่างเด็มที่ จนมีผลงานเชิงประจักษ์

    ตอบลบ