วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เข้าร่วมจัดบูทและนิทรรศการในงาน มรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

 

              โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนเครือข่ายในโครงการห้องเรียนพิเศษ SMP ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนในงานมรย.วิชาการ และงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นเวทีที่นักเรียนได้มีโอกาสนำความรู้ประสบการณ์ในห้องเรียน มาบริการวิชาการแก่ผู้เข้าชมและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

                โดยภายในบูทนักเรียนได้มีจัดการแสดงผลงานนักเรียน SMP อาทิเช่น 
-หุ่นยนต๋์บังคับโดยโปรแกรมที่นักเรียนทำ  มิวอายดูโครงสร้างภายนอน  หุ่นยนต์ระบบย่อยอาหาร
-กิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ แป้งมหัศจรรย์ ไฟบนมือ ตักไข่ลอย แก๊สในลูกโป่ง
-กิจกรรมเกมส์สนุกทางคณิณศาสตร์ฝึกสมาธิ อาทิ ดาวินชี่ ตัวต่อคณิตศาสตร์ เกมส์แมงมุม จิ๊กซอปริศนา เป็นต้น 
               ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมและมีผู้เข้าร่วมเล่นกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทำให้นักเรียนในโครงการ SMP ได้แสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มที่ ร่วมทั้งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในครั้งนี้ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น