วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2561

ยินดีกับครูและนักเรียนในโครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561


วันที่  16 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โครงการ SMP โรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา มีคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561  มาประเมินครูและนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปี 2561 ประเภทโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีนายอับดุลเลาะ ลีลาตานา อาจารย์ในโครงการ SMP  และนายวิชาญ สาและ นักเรียนในโครงการ SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้ารับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561 ในครั้งนี้ 

ในวันนี้ นายอับดุลเลาะ ลีลาตานา อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทครูสอนวิชาสามัญ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก และนายวิชาญ สาและ นักเรียนในโครงการ SMP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดเล็ก ซึ่งผลการประเมินจะทราบภายในเดือนเมษายน 2562 นี้
1 ความคิดเห็น:

  1. ยินดีด้วยครับ ที่มีโอกาสดีมากๆ ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ

    ตอบลบ