วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

นักเรียนโครงการ SMP เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Robotic Training and Competition 2018


      เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายบราฮาน อีซอ, นายหยู่ฟรี สาและ, นายแวอับดุลบาซิร กาสง, นายอับดุลรอฮมาน สะนอ, นายซัยฟุลเลาะห์ ยะโกะ, นายอัสอารีย์ เจ๊ะแว และนายอิมรอน อามะ นักเรียนในโครงการ SMP รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภท Amphibious Electric Vehicle หรือ AEV ที่วิทยาลัยเทคนิคยะลา 
       

         
          โดยการแข่งขันในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมทั้งหมด 300 คน จาก 3 ระดับการศึกษา คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อนำผู้ชนะลำดับที่ 1 -10 จากแต่ละระดับ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขัน Malaysia Robotic Training and Competition 2018 ที่ Putra Jaya ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกันยายนนี้ต่อไป


         ซึ่งผลจากการแข่งขันในครั้งนี้ นายบราฮาน อีซอ นายหยู่ฟรี สาและ นายแวอับดุลบาซิร กาสง และนายอับดุลรอฮมาน สะนอ ได้ผ่านเข้ารอบ 30 คนสุดท้าย เพื่อเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ที่ประเทศมาเลเซียต่อไป

1 ความคิดเห็น: