วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มหกรรมวิชาการ โรงเรียนดำรงวิทยา ประจำปีการศึกษา 2560เมื่อวันที่ 29-30 มกราคม 2561 โรงเรียนดำรงวิทยาร่วมกับสำนักงานการศึกษาเอกชน อำเภอบันนังสตา ได้จัดกิจกรรมจิน้ำชายามเช้าและมหกรรมวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอบันนังสตา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรอำเภอบันนังสตา ผู้แทนชุดสันติสุข 953 ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้นำศาสนาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทางผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนดำรงวิทยาร่วมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี


   

ในงานกิจกรรมดังกล่าว มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,ภาษาอาหรับ,ภาษามลายู,การประกวดวาดภาพ นอกจากนั้นยังมีการแสดงและประกวดภาคเวที เช่น การแสดง SCIENCE SHOW , การแสดง Damrong Gottalent , การแสดง The Mask Singer Damrong เป็นต้น
การแสดง SCIENCE SHOW ของตัวแทนนักเรียน SMP


  
   
จากกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการในระดับโรงเรียน และนำเสนอผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่สาธารณชน

  


   

   ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น