วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แลปปฏิบัติการชีววิทยา เรื่องการสกัดดีเอ็นเออย่างง่าย


      เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 - 12.00 น. นักวิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ ได้จัดกิจกรรมสอนแลป ปฏิบัติการพิเศษในวันหยุดสุดสัปดาห์ ให้กับนักเรียนในโครงการ SMP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในหัวข้อเริ่อง การสกัดดีเอ็นเออย่างง่ายจากผักผลไม้

หลักการทางวิทยาศาสตร์
      ดีเอ็นเอเป็นสารพันธุกรรมที่พบในสิ่งมีชีวิต มีคุณสมบัติเป็นกรดอ่อนๆโมเลกุลของดีเอ็นเอ ประกอบด้วยสายโพลีนิวคลีโอไทด์ 2 สาย เชื่อมต่อกัน เป็นเกลียวคู่คู่ขดพันกันอยู่ในนิวเคลียส
      ในการสกัดดีเอ็นเอ จึงต้องทำให้ผนังเซลล์และเยื่อหุ้มนิวเคลียสแตกออก เพื่อให้ดีเอ็นเอหลุดออก อยู่ในส่วนของสารละลายและสามารถตกตะกอน แยกดีเอ็นเอได้ด้วยแอลกอฮอล์

วิธีการทดลอง

1.หั่นและบด ผักผลไม้ที่นำมาศึกษา กรองแยกกาก


2. เตรียมสารละลายสำหรับสกัด DNA โดยผสมน้ำยาลางจ้าน เกลือแกงและน้ำเปล่าคนให้เข้ากัน

3.เทตัวอย่างที่เตรียมไว้ในข้อที่ 2 ลงในหลอดทดลอง แล้วหยดแอลกอฮอล์ สังเกตผล
      

ผลการการเรียนแลปปฏิบัตการ นักเรียนสามารถศึกษาลักษณะโครงสร้างของดีเอ็นเอที่สกัดได้จากผักผลไม้ โดยวิธีง่ายๆ จากน้ำยาล้างจาน เกลือแกง และแอลกอฮอล์ จากความรู้เรื่องสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ สามารถนำความรู้ต่อยอดไปสู่การพัฒนาประโยชน์ได้กลายด้านเช่น การปรับปรุงสายพันธ์ของพืชและสัตว์เพื่อใช้ในวงการเกษตรกรรมและอุตสหกรรมต่อไป1 ความคิดเห็น:

  1. นักเรียนในโครงการ SMP สนุกสนานกับการใช้เครื่องมือ การทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง คณะกรรมการโครงการ และเครือข่ายผู้สนับสนุน ก็สุขใจไปด้วยครับ

    ตอบลบ