วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการค่ายอบรมการเขียนและเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ           เมื่อวันที่ 29 - 31  มกราคม 2561  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา จัดโครงการค่ายอบรมการเขียนและเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริ ประธานในพิธีโดยนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวรายงานโดยนางสาวลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา ณ ห้องกังสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 75 คน


           ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีตัวแทนนักเรียนจากห้องเรียนพิเศษ(SMP) ของโรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยาเข้าร่วมในกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดยะลา เกิดความรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการแสดงออกทางการเขียนและการอ่าน ให้คนในพื้นที่จังหวัดยะลา มีส่วนร่วมในการแสดงออกทางความคิดและสามารถถ่ายทอดเรื่องราว จากโครงการในพระราชดำริในพื้นที่ให้ผู้อ่านทั้งในและนอกพื้นที่ได้รับรู้และเข้าใจมากขึ้นและเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การศึกษาค้นคว้า และสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดยะลา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น