วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP)

       

        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนคัมภีร์วิทยาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ณ ห้องประชุมโดยมี นายซัลมาน ผดุง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนคัมภีร์วิทยา ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)
 


         พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU ใจความสำคัญมีดังนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เป็นห้องเรียนต้นแบบที่จะมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ ที่สนใจจะเรียนต่อด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำลังก้าวไปสู่ยุค thailand 4.0 ที่ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาพัฒนาประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น