วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อบรมเชิงปฏิบัติการนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

   

        ระหว่างวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2563 คณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP) จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM แบ่งออกเป็น 3 เรื่องดังนี้ (การตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ : Kinemaster ) (การตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ : Adobe Premiere Rush) (การเขียนโปรแกรม Python : Unplugged Coding) อบรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 145 คน จาก 6 โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP ได้แก่ โรงเรียนประทีปวิทยา โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
      การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการเขียน Code ภาษาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมขั้นสูงในการพัฒนา Application Program website และสามารถในไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการ และเป็นพื้นฐานหากับการเรียนในระดับอุดมศึกษากับสาขาที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยี และสามารถตัดต่อวีดีโออย่างง่ายด้วยโทรศัพท์มือถือได้ 


ตัวอย่างผมงานตัดต่อวีดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น