วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนเครือข่ายโครงการ (SMP)       🔼เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โรงเรียนในเครือข่ายโครงการ SMP โดยมี นายอีรฟาน สุหลง ผู้จัดการโรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โครงการห้องเรียนพิเศษ Science Mathematics Program (SMP)


      
     🔼พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ MOU โดยมีใจความสำคัญดังนี้ โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP เป็นห้องเรียน ต้นแบบที่จะมาพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สร้างโอกาสให้กับนักเรียนในพื้นที่ ที่สนใจจะไปเรียนต่อด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่กำลังก้าวไปสู่ยุค thailand 4.0 ที่ต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ มาพัฒนาประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น