วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติการชีววิทยา เรื่อง ระบบย่อยอาหาร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โครงการห้องเรียนพิเศษ SMP โรงเรียนมะอาหัดอิสลามียะห์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้เข้ามาใช้บริการเพื่อศึกษาระบบย่อยอาหารจากหุ่นจำลอง โดยมี อ.มูนีเราะ ยามาเร็ง เป็นผู้สอน
ในระบบย่อยอาหารของมนุษย์ อาหารเข้าสู่ปากและการย่อยอาหารเชิงกลเริ่มต้นด้วยการเคี้ยว ซึ่งเป็นการย่อยอาหารเชิงกลรูปแบบหนึ่ง จากนั้นจะเคลื่อนที่ลงตามหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะด้วยการทำงานของการบีบรูด ซึ่งเป็นระลอกการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่เคลื่อนตามผนังกระเพาะอาหาร ทำให้ก้อนอาหารคลุกเคล้ากับเอ็นไซม์ย่อยเพิ่ม หลังเวลาผ่านไประยะหนึ่งผ่านสู่ลำไส้เล็กการย่อยอาหารเกิดขึ้นต่อถูกย่อยอย่างสมบูรณ์ จะถูกดูดซึมเข้าสู่เลือดในลำไส้ใหญ่ส่วนของเสียถูกกำจัดออกจากไส้ตรงระหว่างการขับถ่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น